О центре
Курсы
Детская студия "Lenoks"
Цены
Контакты

Adrese: Ģimnāzijas iela 5, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Tālruņi:
(+371) 654 33 978,
(+371) 263 00 560,
(+371) 296 58 704,
Fakss:
(+371) 654 33 978

E-pasts: lenoksmc@inbox.lv

Kā mūs atrast»

NĀC MĀCĪTIES mācību centrā “LENOKS”

Ja strādājat un esat sasniedzis 25 gadu vecumu, un vēlaties uzlabot esošās vai arī apgūt jaunas prasmes, lai paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū, piesakieties uz kādu no zemāk redzamajām mācību programmām, maksājot tikai 10%  (vai pat 0%, ja Jums piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss) no kopējās mācību maksas.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura ietvaros Jūs varat apgūt sekojošās programmas:

Izglītības programma

Mācību ilgums

Līdzmaksā-jums 10%*

Apgaismes un spēka instalācijas ierīkošana

3 mēneši (100 h)

36,00 EUR

Apgaismes un spēka instalācijas ierīkošana

2 mēneši (80 h)

36,00 EUR

Ēkas siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas: apkope un regulēšana (apkures iekārtas)

2 mēneši (80 h)

36,00 EUR

Ģeotehniskās izpētes veikšanas pamati

2 mēneši (80 h)

36,00 EUR

Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati

2 mēneši (80 h)

36,00 EUR

Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža

3 mēneši (140 h)

36,00 EUR

Sanitārtehnikas iekārtu montāža

2 mēneši (80 h)

36,00 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!

KAS VAR PIETEIKTIES
strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
 • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Pieteikšanās līdz 17. septembrim!

Iesniedzamie dokumenti:

 • ar roku vai datorrakstā aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa, kuru var iesniegt:
  • izglītības iestādē klātienē
  • nosūtot pa e-pastu  lenoksmc@inbox.lv (skenēta veidlapa vai tās fotokopija)
 • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

 • Macību centrā „Lenoks”, Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 5, darba dienās:  Pirmdiena 9.00 - 17.00; Otrdiena 9.00 -18.00; Trešdiena 9.00 -17.00; Ceturtdiena 9.00 -18.00; Piektdiena 9.00 -18.00
 • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: lenoksmc@inbox.lv, tālr. 26300560. www.lenoks.lv

 

Macību centrs "Lenoks" aicina uz apmācības kursiem pēc sokojošām programmām:

Bilancspējīgs grāmatvedis
Plaša profila frizieru kursi
Manikīrs
Kosmetoloģijas un vizāžistikas pamati
Vizāžistu kursi.
Masāža
Bārmenu – oficiantu kursi
Pārdevēju – kasieru kursi
Floristika un ekibāna
Ainavu dizainieru kursi
Administratoru kursi
Latviešu valoda
Angļu valodas kursi
Aukles – guvernantes kursi
Mednieku un medību vadītāju kursi
Kursi "Apsardzes darbinieks"

 

  2008 © Visas tiesības ir aizsargātas
Macību centrs «Lenoks»